flaga Polski

TŁUMACZENIA
POLSKI-FRANCUSKI

FRANÇAIS-POLONAIS
TRADUCTION

flaga Luksemburga

Katarzyna Świderska-Gravière

Magister prawa, tłumacz przysięgły języka polskiego i francuskiego w Wielkim Księstwie Luksemburga

usługi:

Tłumaczenie ustne i pisemne wszelkiego rodzaju dokumentów prawnych, administracyjnych, handlowych i technicznych, a także prywatnych. Pomoc w sprawach urzędowych, bankowych lub wizytach lekarskich. Tłumaczenie podań i CV.

adres:

22, Fond Saint Martin
L-2135 Luxembourg
Luksemburg
tel. (00352)26332982
kom. (00352)661332982
e-mail: kgraviere@hotmail.com

Nr VAT (TVA) LU25737879

[Rozmiar: 19080 bajtów]

Master en droit traductrice-interprète assermentée français-polonais au Grand-Duché de Luxembourg

services :

Traduction écrite et orale de tous les types de documents juridiques, administratifs, commerciaux et techniques, ainsi que privés. Assistance linguistique dans les affaires administratives, bancaires ou lors de visites médicales. Traduction de toute demande et de CV.

adresse :

22, Fond Saint Martin
L-2135 Luxembourg
Luxembourg
tél. : 00 352 263 329 82
mobile : 00 352 661 33 29 82
e-mail : kgraviere@hotmail.com

;